Bar Tivat 2019

Rezervoari, cevovodi i oprema na terminalu Bar i Tivat, Peskarenje i nanošenje zaštitnog sistema boja na bazi EP-PUR


LokacijaBar i TivatInvestitorJUGOPETROL AD,Stanka Dragojevića bb, Podgorica, Crna GoraGodina2019.StatusRealizovan


Podeli