ISO Standardi

Internacionalna organizacija za standardizaciju

Svoj poslovni uspeh zasnivamo na uslugama antikorozivne zaštite metalnih konstrukcija, instalacija i opreme peskarenjem, primenom zaštitnih premaza i metalizacijom, hemijskog čišćenja, odmašćivanja i degazaciji uređaja i instalacija, postavljanjem industrijskih i javnih visokootpornih podova, poslovima hidro, toplotne i zvučne izolacije i ekološke zaštite koje su u potpunosti usaglašene sa zahtevima korisnika, važećim domaćim i međunarodnim zakonima, propisima i tehničkim standardima.

Svi ovi standardi, propisi i zakoni ostvaruju se kroz:

INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

(SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS OHSAS 18001:2008)

SRPS ISO 9001:2015

Utvrđene strateške ciljeve ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2001 što obuhvata:

 • utvrđivanje i ispunjavanje zahteva naših korisnika radi povećanja njihovog zadovoljstva
 • lidersku ulogu rukovodstva u svim procesima sistema menadžmenta kvalitetom
 • iskorišćeje proizvodnih i kreativnih potencijala svakog zaposlenog
 • planiranje,sprovođenje,proveravanje i preispitivanje svih procesa sistema menadžmeta kvalitetom
 • stalno poboljšanje usluga,procesa i sistema menadžmenta kvaliteta
 • upravljanje svim procesima sistema menadžmenta kvalitetom na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka i informacija
 • razvoj obostrano korisnih odnosa sa isporučiocima.

SRPS ISO 14001:2015

Ovim standardom su definisani Sistemi menadžmenta životom sredinom, koji se sprovode kroz sledeće aktivnosti:

 • kontekst organizacije
 • liderstvo
 • planiranje
 • podršku
 • realizaciju operativnih aktivnosti
 • vrednovanje performansi

SRPS OHSAS 18001:2008

Ovaj standard definiše Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, kroz sledeće zahteve:

 • planiranje
 • primenu i sprovođenje
 • komunikacije, učešća i konsultacije
 • dokumentaciju
 • kontrolu nad operacijama
 • pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih
 • proveravanje
 • istraživanje incidenata, neusaglašenosti, korektivne i preventivne mere
 • preispitivanje koje vrši rukovodstvo