Antikoroziona zaštita

Antikoroziona zaštita (AKZ)

 • Odmašćivanje površina odgovarajućim rastvaračima, deterdžentima, i sl.
 • Priprema površina za nanošenje zaštitnih sistema boja prema standardu SRPS/EN/ISO 8501-1-4, postupcima ručnog i mašinskog čišćenja površina i primenom mlaza abraziva pod visokim pritiskom (tzv. peskarenje).
 • Primena svih vrsta abraziva kao što su čelična sačma, grit, korund, kvarcni pesak, i dr.
 • Primena svih zaštitnih sistema boja za zaštitu konstrukcija prema standardu SRPS/EN/ISO 12944-5, i drugih, kao što su:

–  akrilni,

–  alkidni,

–  epoksidni,

–  katran-epoksidni,

–  etil-silikatni,

–  poliuretanski,

–  silikonski.

 • Kontrola kvaliteta merenjem uslova za izvođenje radova i nanesnenih debljna premaza, u skladu sa propisanim standardima.

Montaža i demontaža skele

 • Za potrebe izvođenja svojih radova na većim visinama vrši se montaža i demontaža skele.
 • Za potrebe zaštite životne sredine montirana skela se dodatno oblaže folijama protiv odlaska štetnih materija u okolinu.
 • Pored skele za radove na visini koriste podizne radne platforme i teleskopski viljuškari (telehenderi).

Stručni tim za Izradu Tehničke Dokumentacije

Stručni tim Antikora sačinjavaju diplomirani inženjeri građevine, arhitekture, mašinstva i tehnologije sa iskustvom u ovim oblastima. Oni izrađuju sve vrste tehničke dokumentacije za porebe projekata, kao što su Elaborati, Method Statement-i, Tehnologije, Specifikacije i Izveštaji o izvedenim radovima.

Kontrola i Nadzor

 • Kontrolu i nadzor projektne dokumentacije i izvođenja radova vrše sledeći licensirani inženjeri:
  • diplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 310 – odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje i licensom br. 410 – odgovorni
  • izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
  • doplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 312 – odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje i licensom br. 412 – odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje
  • diplomirani inženjer tehnologije sa licensom br. 371 – odgovorni projektant tehnoloških procesa i licensom br. 475 – odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja
  • diplomirani inženjer sa međunarodnim FROSIO sertifikatom za kontrolu i nadzor AKZ radova
  • diplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 381 – za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada
  • diplomirani inženjer tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za tehničko rukovođenje gasovodnim sistemima i drževanje gasnih uređaja, postrojenja i instalacija
  • diplomirani inženjer tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata i izvođenja radova
  • diplomirani inž. tehnologije sa položenim Stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • diplomirani inž. tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za zaštitu na radu i životne okoline.

Ekološko izvođenje radova i zbrinjavanje otpada

 • Svi radovi u projektima se izvode prema važećem zakonu i propisima o očuvanju čovekove sredine, ekološkim normama i zbrinjavanju otpadnih materijala.
 • Za ove potrebe Antikor doo izdaje odgovarajuće Elaborate o uređenju gradilišta i druge potrebne dokumente.