Sanacija i zaštita objekata injektiranjem

Sanacija i zaštita objekata injektiranjem

  • Sanacija i zaštita konstrukcijea od uticaja vode i vlage

  • Sanacija oštećenih hidroizolacionih sistema podzemnih delova objekat

  • Ojačanje betonskih konstrukcija

  • Konsolidacija i stabilizacija tla

  • Primena injekcionih proizvoda poliuretana,epoksida i akrilnih gelova