Misija

Misija

Naša misija strateški je bazirana na činjenici da svojim poslovnim aktivnostima ostvarujemo veće vrednosti za sopstveni razvoj i zadovoljenje potreba korisnika naših usluga, poslovnih partnera, zaposlenih i društvene zajednice.

Svoju misiju ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

  • da dugoročno gradi partnerske odnose sa svim korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, stalno unapređuje  i jača međusobno poverenje, razume njihove sadašnje i buduće potrebe i očekivanja, poštuje i ispunjava dogovoreno;
  • da bude preduzeće sa prednošću za sve sa kojima sarađuje, dajući najkvalitetnije usluge i rešenja zasnovana na našem znanju i za naše zaposlene stvarajući okruženje u kome se ceni rad, napori prepoznaju i prava pojedinca poštuju;
  • da osvaja nova tržišta i povećava konkurentsku sposobnost i da nas prepoznaju kao atraktivnog i prioritetnog partnera;
  • da stalno prati i primenjuje najnovija tehničko-tehnološka dostignuća, unapređuje stručnost zaposlenih i njihovu sposobnost za realizaciju najsloženijih zadataka;
  • da sa zaposlenim stvara prijateljski i otvoren odnos i obezbedi sigurnost, dobrobit i normalne uslove.

Svoju misiju ostvarujemo kroz postavljene ciljeve:

  • zadržavanje vodeće pozicije na tržištu Republike Srbije
  • stalno prisustvo i težnja za ostvarivanjem liderske pozicije na regioalnom i svetkom tržištu
  • poboljšanje ukupnih performansi organizacije