Zaštita erozije i korozije betona

Sanacija i zaštita betonskih površina od korozije i erozije

  • Na starim i novim betonskim površinama izvode se radovi sanacije oštećenja i prprema za zaštitu od korozije i erozije.