HDPE folije

Primena HDPE folija za izolacije bazena za odlaganje ekološki opasnih i otrovnih materijala iz raznih tehnoloških procesa

  • Nabavka i izrada izolacija za bazene za odlaganje ekološki štetnih i opasnih materija iz tehnoloških procesa, primenom geotekstilnih HDPE folija i sličnih materijala.