Karijera


Antikor zapošljava sledeće vrste kadrova:

RUKOVODEĆI KADROVI


 • Rukovodioci gradilišta
 • Rukovodioci projekta
 • Poslovođe
 • Inženjeri na gradilištu

PROIZVODNI KADROVI


 • Pomoćni radnici
 • Peskireri
 • Špriceri
 • Metalofarbari/flekeri
 • Vozači
 • Mehaničari
 • Hidroizolateri
 • Skelari

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO OSOBLJE


 • Inženjeri i tehničari u tehničkom sektoru – tehnička priprema
 • Predstavnici nabavke i prodaje
 • Računovodstveno i finansijsko osoblje