Istorijat

Osnivanje

Preduzeće je osnovano 6. januara 1954. god. za obavljanje proizvodnje prometa i servisiranje usluga.

Savez inženjera i tehničara za zaštitu materijala Jugoslavije, kako se prvobitno zvalo Inženjersko društvo za koroziju, početke svog delovanja je imao još 1952. godine preko Komisije za zaštitu od korozije. Ova komisija je postojala u okviru Društva hemičara i tehnologa DIT-a , mada se neki koreni iz zaštite od korozije pominju i pre drugog svetskog rata. Inicijatori za oformljenje ove Komisije bili su dr.inž Frano Podbrežnik, prof.dr Blažon, prof.dr Milan Pajević i Sveta Živanović. Komisija je imala 15 aktivnih članova i radila je u tri potkomisije.

Januara 1953. godine ova Komisija prerasta u Centar za zaštitu od korozije sa osnovnim zadatkom da radi na antikorozionoj zaštiti svih materijala, uređaja, opreme i instalacija. Već u prvoj godini postojanja ovaj Centar je obrazovao svoju servisnu radionicu za fosfatiranje i pristupio izdavanju svojih stručnih publikacija.

Dalji rad Centra, do svog prerastanja u Društvo a kasnije u Savez, odvijao se u komisijama i servisnim radionicama preko kojih se intenzivno radilo na održavanju raznih kurseva i predavanja iz oblasti korozije materijala i zaštite od nje a, takođe, i na izradi projekata za korozionu zaštitu raznih objekata i opreme za mnoga preduzeća.

Osmog maja 1954. godine Centar za zaštitu od korozije prerasta u Društvo za zaštitu materijala FNRJ, što se smatra danom njegovog osnivanja. Prvi predsednik Upravnog odbora Društva za zaštitu materijala FNRJ bio je prof. Blagojević a prvi predsednik Izvršnog odbora bio je prof.dr Miroslav Karšulin.

Antikor

Nakon osnivanja Društvo formira svoju Centralnu laboratoriju za zaštitu od korozije, koje kasnije prerasta u dve društvene firme: Zavod za zaštitu materijala i preduzeće ”Antikor ”, koja se bave proizvodnjom sredstava za zaštitu od korozije i preparata za termičku obradu i izvođenje radova na zaštiti objekata od korozije. Takođe, Društvo nastavlja dalji uspešan rad na izdavačkoj delatnosti štampanjem popularnih publikacija i raznih stručnih knjiga. Društvo uspešno organizuje razne seminare, predavanja i kurseve na kojima obučava inženjere i tehničare raznih struka o posledicama korozije i mogućnostima zaštite od nje. Razvija se intenzivna saradnja sa privrednim organizacijama na teritoriji cele Jugoslavije.

Izvršavajući kvalitetno svoje radne zadatke, brzo se povećao obim izvođačke delatnosti i formirao veliki broj gradilišta, što je rezultiralo da se 1965. god. opredeli za specijalizovane poslove antikorozivne zaštite.

Usavršavanje u poslu za veoma specifične vrste delatnosti tada predstavljaju novinu u regionu za poslove u industriji i građevinarstvu pa dobija prvorazredni značaj.

Potrebe za ovakvom vrstom poslova i visko kvalitet izvedeni radovi, omogućili su dinamičan razvoj preduzeća, osvajanje novih tržišta sa trasiranjem puta da se stvara i održava renome pouzdanog preduzeća.

Radeći na dugoročnom planiranju razvoja, Antikor d.o.o. najuže sarađuje sa svim istraživačkim ekipama brojnih domaćih i stranih institucija. Tokom dosadašnjeg rada ostvareni su rezultati koji su, kako u pogledu kvaliteta, tako u pogledu produktivnosti, na nivou svetskih firmi iz ove delatnosti.

Tokom 80-tih godina, Antikor d.o.o. dostiže vrhunac rasta i sa preko 1500 zaposlenih, predstavlja preduzeće kao lider u oblasti antikorozivne zaštite u regionu.

Sva dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije tokom 90-tih godina smo uspešno prebrodili i ušli u treći milenijum transformisani u akcionarsko društvo, tako da danas u kontinuitetu uspešno nastavljamo sa izvođenjem radova. Osnovne delatnosti preduzeća su uspešno proširene i razvijene i na drugim poljima.

Desetina miliona m2 zaštićenih površina je potvrda da smo danas još aktivniji.