Hidro i termo izolacija

Hidroizolacija metalnih i betonskih konstrukcija

  • Popravci betonskih površina za potrebe nanošenja hidroizolacije.
  • Priprema čeličnik i betonskih površina za nanošenje hidroizolacije, ručnim i mašinskim metodama i pomoću mlaza abraziva pod visokim pritiskom (tzv. peskarenje i sačmarenje).
  • Primena hidroizolacije na bazi bitumena, uree, poliuretana (PU), metil-metakrilata (MMA), polimer cementa i drugih svetski najrazvijenijih materijala i svih vrsta membrana za ove potrebe.