Servisi

Servisi

Pošaljite konstrukciju Antikoru na pripremu površina ili na kompletnu restauraciju

RADIONIČKA IZRADA

Jedna od mogućnosti koju pruža Antikor su izvođenje radova zaštite konstrukcija u radionici. Ovo je posebno značajno u zimskom periodu kod nepovoljnih vremenskih uslova kao i kod izrade elemenata konstrukcija velikih dimenzija. Za ove potrebe Antikor raspolaže halom velikih dimenzija u kojima se mogu odvijati mašinski radovi ukrupnjavanja konstrukcija, radovi zaštite konstrukcija od korozije, izrada protivpožarne zaštite, i slično. U hali se organizije linijska proizvodnja pripreme površina, nanošenja sistema zaštite, sušenja i odlaganja elemenata konstrukcija. Celokupan proces je praćen odgovarajućom klimatizacijom prostora prema zahtevima proizvođača materijala koji se primenjuju.

DORADA KONSTRUKCIJE NA GRADILIŠTU NAKON MONTAŽE KONSTRUKCIJE

Dorada konstrukcija se odnosi na konstrukcije koje su prethodno zaštićene u radionici pa se na njima nakon montaže na gradilištu vrši priprema površina i nanošenje sistema zaštite na zavarenim mestima spojeva i na mogućim oštećenjima prethodno nanesene zaštite.

RADOVI NA GRADILIŠTU

Sledeća mogućnost koju pruža Antikor su izvođenje celokupnih radova na gradilištu kad je konstrukcija u celosti montirana. Za ove potrebe se koristi mobilna oprema za pripremu površina i nanošenje sistema zaštite. Kod objekata koji su većih dimenzija vrši se montaža i demontaža skele.

ODRŽAVANJE I REMONT

U industrijskim, petrohemijskim, prehrambenim, hemijskim i drugim postrojenjima, kao i na infrastrukturnim i javnim objektima, izvodimo radove tekućeg i povremenog održavanja postojeće zaštite konstrukcija kao i njihov potpuni remont.