O nama!

Kompanija

Antikor d.o.o. je specijalizovano privredno društvo za izgradnju novih i sanaciju starih konstrukcija mostova i za zaštitu svih vrsta konstrukcija od agresivnih spoljašnjih uticaja.
Osnovne aktivnosti preduzeća su izgradnja novih mostova i sanacija starih, antikoroziona zaštita (AKZ) sistemima boja i metalizacijom, pasivna protivpožarna zaštita ekspandirajućim sistemima boja, sve vrste hidroizolacije betonskih i čeličnih površina, termička izolacija, zvučna izolacija i izolacija od vibracija, sanacija konstrukcija injektiranjem, izrada visokootpornih industrijskih podova i zaštitz privremenih industrijskih deponija specijalnim geomembranama.

Od osnivanja (06. Januara 1954. god.) pa do danas, preduzeće Antikor d.o.o., je lider na našem regionu na poslovima antikorozivne zaštite kapitalnih objekata, konstrukcija, instalacija i opreme u oblasti infrastrukture, energetike, petrohemije, naftne i hemijske industrije, rudarstva, metalurgije, brodogradnje, mašinogradnje, metalo-prerađivačke industrije, železničkih i drumskih objekata.Pored angažovanja na prostorima bivše Jugoslavije, uspešno radi u Nemačkoj, Libiji, Kuvajtu, Iraku, Alžiru, Gabonu, Mađarskoj, Slovačkoj i Rusiji.

Osnovne delatnosti :

 • Izrada kompletne dokumentacije za potrebe izvođenja radova u projektima, Elaborata, Method Statement-a, Tehnologija i Specifikacija, uz primenu najnovijih važećih domaćih i međunarodnih standarda i tehnologija na ovim poljima rada.
 • Obezbeđenje, nabavka i primena svih potrebnih domaćih ili svetski razvijenih materijala i najrazvijenije svetske opreme za izvođenje ovih vrsta radova.
 • Obezbeđenje tehničke, atestne i ostale dokumentacije za sve materijale koji se koriste u projektima.
 • Izgradnja novih i sanacija starih konstrukcija mostova i sličnih objekata i potpuna zaštita svih vrsta konstrukcija od agresivnih spoljnih uticaja.
 • Korišćenje odgovarajuće hale za radioničku izradu konstrukcija;
 • Montaža i demontaža skele za potrebe projekata na terenu;
 • Antikorozivna zaštita svih vrsta konstrukcija, instalacija i opreme kao što su: mostovi, dalekovodni stubovi, brane, rezervoari, cevovodi, industrijska postojenja, plovni objekti, dokovi, kranovi i drugi objekti koje treba zaštititi od dejstva slane i slatke vode, atmosferskih uticaja, hemijskog delovanja agresivnih tečnih i gasovitih medija, delovanja visokih temperatura, dejstva abrazije, mehaničkih uticaja;
 • Pasivna protivpožarna zaštita svih vrsta konstrukcija ekspandirajućim protivpožarnim sistemima boja;
 • Hidroizolacija i oblaganje unutrašnjosti čeličnik i betonskih rezervoara, bazena i sličnih objekata epoksidnim, uretanskim i poliuretanskim smolama i sličnim materijalima uz ojačanja staklenim vlaknima – „lajning“;
 • Hidro, termo i akustične izolacije na čeličnim i betonskim konstrukcijama mostova, železničkih i drumskih objekata i ravnih krovova uz primenu bitumenskih materijala, epoksidnih, uretanskih i poliuretanskih smola i posebno najnovijeg svetski razvijenog materijala na bazi metil-metakrilata (MMA);
 • Nabavka i izrada elastomernih prostirki protiv buke i vibracija na železničkim, drumskim i industrijskim objektima i postrojenjima;
 • Izrada visokootpornih habajućih (tzv. samoliv) podova u industrijskim i javnim objektima;
 • Zaštita i sanacija betonskih površina od erozije i korozije i injektiranje pukotina, prslina i dilatacoinih spojeva;
 • Ugradnja trajnoelastične mase na spojeve betonskih konstrukcija;
 • Nabavka i izrada izolacije bazena za odlaganje ekološki otrovnog i opasnog otpada iz tehnoloških procesa, primenom HDPE membrana i sličnih materijala;
 • Poštovanje ekološke zaštite životne sredine, principa i propisa za izvođenje ovih vrsta radova uz ekološko zbrinjavanje i analize otpadnih materijala;
 • Kontrola kvaliteta izvedenih radova prema najnovijim domaćim i međunarodnim standardima kvaliteta, kao i izrada izveštaja o izvršenim radovima uz odgovarajuću dokumentaciju.

Dopunske delatnosti kompanije:

 • Hemijsko čišćenje, dekarbonizacija, hemijsko odmašćivanje, raznih rezervoara, postrojenja, rashladnih i grejnih sistema, uređaja i instalacija;
 • Degazacija raznih rezervoara, postrojenja, rashladnih i grejnih sistema, uređaja i instalacija;
 • Katodna zaštita nadzemnih i podzemnih metalnih konstrukcija;
 • Zaštita konstrukcija postupkom metalizacije;
 • Asfaltiranje pešačkih staza i kolovoznih ploča na mostovima i sličnim objektima.

Partneri