Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Dosledno poštujemo temeljna načela odgovornosti definisana aktivnom i odgovornom društvenom ulogom kroz:

  • poštovanje pozitivnih prava i propisa
  • odgovorno ponašanje prema okolini
  • etičko i fer poslovanje
  • poštovanje moralnih, ekoloških, estetskih i tehnoloških kodeksa i načela
  • otvorenost za sve ljude, bez obzira na polnu, versku, nacionalnu ili rasnu pripadnost
  • bezbednost, zdravlje i zaštita na radu zaposlenih

Odgovornost i obaveze smo definisali politikom kvaliteta i ciljevima preduzeća čijim doslednim sprovođenjem stvaramo dobrobit i sigurnost kako za korisnike naših usluga, poslovne partnere, zaposlene i njihove porodice, tako i za društvo u kojem preduzeće radi.

Antikor d.o.o. se ponaša i deluje kao društveno preduzeće i sprovodeće napred navedeno primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2011 od 2004. god.

Zaštita žitvotne sredine

Razumevanje održivog razvoja danas postepeno se proširuje međupovezivanjem područja ekonomije, ekologije i sociologije.

U tom smislu briga o okolini je jedan od važnijih zadataka poslovanja preduzeća.

Tokom izvođenja radova maksimalno se trudimo da zaštitimo okolinu od zagađenja koja mogu biti produkt našeg rada. U tom smislu za svako gradilište se izradjuje i sprovode elaborate o zaštiti okoline.

U politici zaštite okoline se pridržavamo sledećih načela:

  • Sprovodenje radova u skladu sa zakonima i propisima iz oblasti nacionalnih i međunarodnih normi i propisa zaštite okoline.
  • Preventivno delovanje radi sprečavanja zagadjenja.
  • Primenjivanje principa predostrožnosti u procesu zaštite okoline
  • Stalno edukovanje zaposlenih o zaštiti okoline.