Kontrola i nadzor radova antikorozivne zaštite

Kontrola i nadzor radova antikorozivne zaštite

 • Kontrolu i nadzor projektne dokumentacije i izvođenja radova vrše sledeći licensirani inženjeri:
  • diplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 310 – odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje i licensom br. 410 – odgovorni
  • izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
  • doplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 312 – odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje i licensom br. 412 – odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje
  • diplomirani inženjer tehnologije sa licensom br. 371 – odgovorni projektant tehnoloških procesa i licensom br. 475 – odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja
  • diplomirani inženjer sa međunarodnim FROSIO sertifikatom za kontrolu i nadzor AKZ radova
  • diplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 381 – za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada
  • diplomirani inženjer tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za tehničko rukovođenje gasovodnim sistemima i drževanje gasnih uređaja, postrojenja i instalacija
  • diplomirani inženjer tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata i izvođenja radova
  • diplomirani inž. tehnologije sa položenim Stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • diplomirani inž. tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za zaštitu na radu i životne okoline.