Antikorozivna zaštita

Zaštita metalnih i betonskih konstrukcija od korozije sistemima boja

 • Priprema površina prema standardu SRPS/EN/ISO 8501-1-4, postupcima ručnog i mašinskog čišćenja površina i pomoću mlaza abraziva pod visokim pritiskom (tzv. peskarenje i sačmarenje).
 • Primena zaštitnih sistema boja prema standardu SRPS/EN/ISO 12944-5.

Montaža i demontaža skele

 • Za potrebe izvođenja svojih radova na većim visinama vrši se montaža i demontaža skele. Za potrebe zaštite životne sredine montirana skela se dodatno oblaže folijama protiv odlaska štetnih materija u okolinu.

Izrada projektne dokumentacije i izveštaja o izvedenim radovima

 • Stručni tim Antikora koji sačinjavaju diplomirani inženjeri sa iskustvom u ovoj oblasti, građevinci, arhitekti, mašinci i tehnolozi, vrše izradu svih vrsta dokumentacije za porebe projekata, kao što su specifikacije, tehnologije, elaborati i izveštaji o izvedenim radovima.

Kontrola i nadzor radova antikorozivne zaštite

 • Kontrolu i nadzor projektne dokumentacije i izvođenja radova vrše sledeći licensirani inženjeri:
  • diplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 310 – odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje i licensom br. 410 – odgovorni
  • izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
  • doplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 312 – odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje i licensom br. 412 – odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko-zanatskih radova na objektima niskogradnje
  • diplomirani inženjer tehnologije sa licensom br. 371 – odgovorni projektant tehnoloških procesa i licensom br. 475 – odgovorni izvođač radova na izgradnji tehnoloških postrojenja
  • diplomirani inženjer sa međunarodnim FROSIO sertifikatom za kontrolu i nadzor AKZ radova
  • diplomirani građevinski inženjer sa licensom br. 381 – za odgovornog inženjera za energetsku efikasnost zgrada
  • diplomirani inženjer tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za tehničko rukovođenje gasovodnim sistemima i drževanje gasnih uređaja, postrojenja i instalacija
  • diplomirani inženjer tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekata i izvođenja radova
  • diplomirani inž. tehnologije sa položenim Stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • diplomirani inž. tehnologije sa položenim Stručnim ispitom za zaštitu na radu i životne okoline.

Ekološko izvođenje radova i zbrinjavanje otpada

 • Svi radovi se izvode prema važećem zakonu i propisima o očuvanju čovekove sredine, ekološkim normama, kao i zbrinjavanje otpadnih materijala.