Delatnosti


Delatnosti

Antikoroziona zaštita svih vrsta konstrukcija, instalacija i oprema

Protivpožarna zaštita

Zaštita i sanacija betonskih površina od erozije i korozije

Izrada visokootpornih habajućih podova

Hemijsko čišćenje, dekabonizacija, odmašćivanje i degazacija

Hidro i termo izolacija